Blessings Events & Wedding Planner
ವಿವಾಹ ಯೋಜಕ
ಭಿಲಾಯಿ

+91 81036 9 9444

+918103699444
https://www.facebook.com/blessingevents1/

ಭಿಲಾಯಿ ನಲ್ಲಿ ಯೋಜಕ Blessings Events & Wedding Planner

ಸೇವೆಗಳ ವೆಚ್ಚಗಳು: ಸ್ಥಿರ ಬೆಲೆ, ಶುಲ್ಕ

ಸೆರೆಮನಿ ರೀತಿಗಳು: ಕ್ಯಾಂಡಿಡ್, ಯುರೋಪಿಯನ್

ಮನರಂಜನೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ: ನೇರ ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯಗಾರರು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಾಹಕ, ನೃತ್ಯಗಾರರು, ಡಿಜೆ

ಕೇಟರಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು: ಮೆನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು, ಬಾರ್, ಕೇಕ್, ಮಾಣಿಗಳು

ಅತಿಥಿ ನಿರ್ವಹಣೆ: ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರಗಿನ ಮದುವೆ ಅತಿಥಿಗಳು (ವಸತಿ, ಸಾಗಣೆ)

ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ: ವಾಹನಗಳು

ಉಪಕರಣ: ಸಂಗೀತ ಸಲಕರಣೆ, ಬೆಳಕು

ಸಿಬ್ಬಂದಿ: ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್, ಭದ್ರತೆ

ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ನೆರವು: ವಿಚಾರಣಾ ಸ್ಥಳಗಳು, ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು, ಡೆಕೊರೇಟರ್‌ಗಳು

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇವೆಗಳು

  • ಮದುವೆಯ ಪೂರ್ವ ಯೋಜನೆ ಸೇವೆಗಳು
  • ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ

ಇತರ ಸೇವೆಗಳು:

ಎಷ್ಟು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಮಾರಾಟಗಾರನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬೇಕು: 2 months

ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆಗಳು: ಇಂಗ್ಲೀಷ್