பிலாய் இல் உள்ள திருமணம் நடைபெறுமிடங்கள்

0

A-1, Nehru Nagar Square, G.E. Road, Bhilai, Chhattisgarh-490020

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: டெரஸ், ஏர் கண்டிஷனர், Wi-Fi / இணையம், டிவி திரைகள், குளியலறை, ஹீட்டிங்

Hari Ganga Basak Road , Madhyapara Lane, Dhaleswar, Agartala, Tripura 799001, India

சிறப்பு அம்சங்கள்: ஏர் கண்டிஷனர், குளியலறை

Supela, Akash Ganga, Dist. Durg, Bhilai, Chhattisgarh 490023, India

சிறப்பு அம்சங்கள்: ஏர் கண்டிஷனர், Wi-Fi / இணையம், டிவி திரைகள், குளியலறை, ஹீட்டிங்

G. E. Road, Power House, Durg, Camp 2, Bhilai, Chhattisgarh 490022, India

சிறப்பு அம்சங்கள்: ஏர் கண்டிஷனர், Wi-Fi / இணையம், டிவி திரைகள், குளியலறை, ஹீட்டிங்

மேலும் -15 ஐக் காண்பி